Afkoop annuleringskosten

Annuleringskosten & Afkoop annuleringskosten


Binnen Beijk catering hanteren wij de algemene voorwaarden van Koninklijke Horeca Nederland. (op te vragen via https://www.khn.nl/uvh-nl).

Een vraag welke we regelmatig krijgen is:

Stel er komt iets tussen en we willen het feest afgelasten of uitstellen, welke kosten zijn hieraan verbonden?

Vooropgesteld, wij als Beijk catering zullen altijd trachten om de kosten zo laag mogelijk te houden, maar toch gebeurd het dat dit niet lukt en we terug moeten grijpen op de annuleringskostenregeling van de algemene voorwaarden.

Dit risico is af te kopen voor een 4,5 % van de aanneemsom. Dit dient binnen 48 uur na het definitief maken van een offerte te worden gereserveerd.

Hieronder de normale annuleringskosten en de voorwaarden om de kosten af te kopen.

Te betalen kosten bij annulering indien geen afkoop annuleringskosten


Bij annulering

Periode Verschuldigde vergoeding
Meer dan 6 maanden voor evenement Geen vergoeding verschuldigd
Meer dan 3 maanden voor evenement 10% van de reserveringswaarde
Meer dan 2 maanden voor evenement 15% van de reserveringswaarde
Meer dan 1 maand voor evenement 35% van de reserveringswaarde
Meer dan 14 dagen voor evenement 60% van de reserveringswaarde
Meer dan 7 dagen voor evenement 85% van de reserveringswaarde
Minder dan 7 dagen voor evenement 100% van de reserveringswaarde


Afkoop annuleringskosten


De afkoop annuleringskosten zorgt ervoor dat indien, het evenement zonder dat het de wil van de organisator is, geen doorgang kan vinden, de annuleringskosten zoals benoemd in de algemene voorwaarden, niet betaald hoeven te worden.

Indien binnen 24 uur voor aanvang van het evenement afgezegd wordt, dient 10% van het totale offertebedrag betaald te worden.

Hierbij wordt uitdrukkelijk genoemd, die kosten welke genoemd staan in de kostenbegroting van Beijk catering.

Dit geldt bij:
- Afgelasting
- Uitstel

De regeling “afkoop annuleringskosten” is alleen geldig als deze vermeld staat op de kostenbegroting.

Uitgesloten risico:

- De organisator heeft de plicht om zodra er zicht is op omstandigheden die het evenement zouden kunnen beïnvloeden, dit direct te melden aan Beijk Catering.
Dit heeft tot doel om de schade welke Beijk catering lijdt door het niet doorgaan van het evenement te beperken.

Indien organisator, bewust dan wel onbewust dit niet doet is de afkoop annuleringskosten niet geldig en kan hier dus geen beroep op worden gedaan.

- Indien er sprake is van opzet van de kant van de organisator kan geen beroep worden gedaan op de regeling “afkoop annuleringskosten”.

- Entertainment. (deze dienen afzonderlijk verzekerd te worden)